Image result for ‫روزنامه رسمی‬‎امکان انتشار آگهی های ثبتی موضوعه ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در چارچوب الزامات قانونی و نظام تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه جامع ثبت شرکتها با رویکرد پرداخت الکترونیکی و عدم نیاز مراجعه به « مراجع ثبت شرکتها » و « اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » فراهم آمده است.

در راستای تحقق اهداف خدمات الکترونیک و بمنظور تسریع و تسهیل در انتشارات قانونی آگهی های ثبتی پس از ایجاد ساختار مکانیزه فی مابین روزنامه رسمی کشور و اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات    غیر تجاری بمنظور چاپ در روزنامه مذکور بدینوسیله اعلام می دارد امکان انتشار آگهی های ثبتی موضوعه ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در چارچوب الزامات قانونی و نظام تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه جامع ثبت شرکتها با رویکرد پرداخت الکترونیکی و عدم نیاز مراجعه به « مراجع ثبت شرکتها » و « اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » فراهم آمده است.

لذا از آنجا که انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار یک تکلیف قانونی جدای از انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور می باشد متقاضیان علاوه بر مراجعه به سامانه روزنامه رسمی کشور در راستای انتشار        آگهی های مربوطه می بایست پس از تائید آگهی توسط ذی سمت و ثبت الکترونیکی و دریافت پیامک فعال شدن لینک « انتخاب روزنامه کثیرالانتشار » به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir   مراجعه و در قسمت « پیگیری درخواست » گزینه « نوع درخواست» و « شماره پیگیری » را تکمیل و نسبت به « بازیابی درخواست » لینک مربوطه را جهت انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و سپس پرداخت حق الدرج روزنامه کثیرالانتشار اقدام نمایند ، بدیهی است عدم پرداخت هزینه های مربوط به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار همانند روزنامه رسمی مانع پذیرش صورتجلسات بعدی شخصیت حقوقی مورد نظر خواهد شد لذا انجام فرآیند پرداخت هزینه مذکور جهت چاپ در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه الزامی است.

همچنین بعد از پرداخت هزینه های مربوط به « حق الدرج روزنامه کثیرالانتشار » در سامانه جامع ثبت شرکتها ، متقاضی میتواند برای پیگیری درخواست به سامانه روزنامه های کثیرالانتشار به آدرس اینترنتی http://newspaper.ssaa.ir  مراجعه و در قسمت « پیگیری آگهی » اطلاعات مربوط به پرداختی انجام شده را مشاهده نماید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8390

Print Friendly