بخشنامه جدید در خصوص بخشودگی جرایم بیمه شماره ۱۰۰۰/۹۸/۴۱۱۸مورخ۹۸/۳/۲۶بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرایم بیمه ای صادر و ابلاغ شد.

 

جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۶۳۶