جدول جرایم مالیاتی با تفکیک قبل و بعد از اصلاحیه و بصورت خلاصه شده به شرح زیر می باشد:

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2018/12/jadval-zayeb.jpg

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۴۷۸