از این پس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت شروع کسب و کار قلمداد می‌شود و کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ حذف گردید.

۱-مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی حذف شد.

۲-گواهی ثبت نام ارزش افزوده حذف و ثبت نام در سامانه و انتخاب گزینه مشمولیت ارزش افزوده کفایت می کند.

۳-کد اقتصادی شرکتهایی که تاسیس می شوند شناسه ملی آنها و بدون ثبت نام توسط مودی.

۴-کد ملی اشخاص حقیقی، کد اقتصادی آنهاست.

 

جهت دریافت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۸۳۵