براساس صورتجلسه وزیراموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ، سازمان حسابرسی مسئول صورتهای مالی بانک ها می باشد.

 

 

http://uupload.ir/files/mpwl_1396062000.jpg

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۹۶۷