جهت بهبود امور و بالا بردن سطح کیفی جلسات رسیدگی به اعتراضات امکان ارسال نظرات و پیشنهادات کارفرمایان در سامانه تامین اجتماعی فراهم گردیده است.

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2019/05/nazar-sanji.jpg

 

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۶۰۰