بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودار های کندل استیک اختراع گردید. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها “مدیون مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودار شمعی در غرب رواج یافته و دلیل عمده این ترویج نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

فایل :کار با الگوهای کندل استیک(شمعی ژاپنی) pdf

کد خبر:۸۷۶۸